Γνωστοποίηση έκδοσης οδηγιών του ΙΜΟ που σχετίζονται με την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ
Related news