ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τα αιτήματά τους.

ΣΥΝΤΟNΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Προς

 • Υπουργό Ναυτιλίας  κ.Πλακιωτάκη
 • ΥΝΑ/Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών κ.Πετρόπουλο
 • Διοίκηση ΚΕΣΕΝ
 • Διεύθυνση ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών
 • Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία
 • ΠΕΕΔΝΕ
 • Μ.Μ.Ε.

17 Φλεβάρη 2023

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στις 16 Φλεβάρη η Γενική Συνέλευση του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών, αναδεικνύοντας τα οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε  στην μετεκπαίδευση.

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συνεχίζει να είναι ωρομίσθιοι, αίθουσες εργαστηρίων χρησιμοποιούνται για θεωρητική διδασκαλία, η εκπαιδευτική ύλη είναι επανάληψη της ΑΕΝ, χωρίς τον εκσυγχρονισμό της με βάση τις πραγματικές ανάγκες.

Η κατάσταση που επικρατεί στην Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων (ΥΝΜ) με τις ελλείψεις σε προσωπικό και ο περιορισμένος αριθμός που καθορίζεται για την εξέταση στην Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), έχει ως αποτέλεσμα  να αποκλείονται συνάδελφοι από κύκλους μαθημάτων.

 Η εγκατάσταση του Engine Room Resources Management (ERM) – Engine Room Simulator (ERS), μπήκε σε λειτουργία μετά από πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, ενώ δεν λειτουργούσε από την έναρξη της εκπαιδευτικής περιόδου. Για την παρακολούθηση του ERM – ERS, απαιτείται να έχεις το δίπλωμα του Β’ Μηχανικού, ενώ αν το έχεις καταθέσει στην ΥΝΜ,  για την απόκτηση του διπλώματος  Α’ Μηχανικού, δεν μπορείς να εγγραφείς για την παρακολούθηση του.  

Στη Γενική Συνέλευση έγινε συζήτηση και για τις εξελίξεις που διαμορφώνονται συνολικά στον κλάδο, την ανανέωση και εφαρμογή των  ΣΣΕ,

Για την αναθεώρηση του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ), που ανοίγει το δρόμο σε όλες τις κατηγορίες πλοίων για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (MLC 2006), η οποία έχει επικυρωθεί με τον ν.4078/2012 και προβλέπει την εφαρμογή διεθνών συμβάσεων (ITF, IBF, ILO κ.ά) για χαμηλόμισθους και χωρίς κοινωνική ασφάλιση ναυτεργάτες.

Αναφορά έγινε για τις συνθήκες εργασίας με την εντατικοποίηση που υπάρχει από τις μειωμένες οργανικές συνθέσεις, με αποτέλεσμα το κίνδυνο της υγείας, της ίδιας της ζωής μας, ενώ δεν υπάρχει στη χώρα μας Δημόσια Πανεπιστημιακή κλινική για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των επαγγελματικών ασθενειών.

Επισημάνθηκε η επαίσχυντη φορολογία και ιδιαίτερα για τους συναδέλφους στα ποντοπόρα που πληρώνουν πρόσθετο φόρο όταν δεν καλύπτουν σε ηλεκτρονικές αποδείξεις το 30% του ετήσιου εισοδήματος.

Η Γενική Συνέλευση καλεί όλους τους συναδέλφους να συνεχίσουμε τον αγώνα προβάλλοντας το διεκδικητικό πλαίσιο αιτημάτων μας:  

 1. Συμμετοχή εκπροσώπου της Συντονιστικής Επιτροπής του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών σε όλα τα όργανα (Συμβούλιο ΚΕΣΕΝ, Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, ΣΝΕ).
 2. Αλλαγή του Κανονισμού Σπουδών του ΚΕΣΕΝ με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και του συστήματος αξιολόγησης και απουσιών των μετεκπαιδευόμενων, όπως απουσίες που γίνονται για υπηρεσιακούς λόγους πχ. ΥΝΜ, ΑΝΥΕ κ.ά
 3. Η Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων υπηρεσιακά να ενημερώνει το ΚΕΣΕΝ για τα αποτελέσματα των εξετάσεων των συναδέλφων από την ΑΝΥΕ όπως και η αιτιολόγηση με νομολογία τυχόν απόρριψης.
 4. Αναβάθμιση της Μετεκπαίδευσης με αλλαγή της διδασκόμενης ύλης και την πραγματοποίηση σεμιναρίων που να ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις της τεχνολογίας , αύξηση των εργαστηριακών ωρών με παράλληλη μείωση των θεωρητικών ωρών και αλλαγή του τρόπου των εξετάσεων. Ειδικά σχολεία για «HIGH VOLTAGE» και «ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗ». Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Ανοικτή στην πρόσβαση για όλους τους ενδιαφερόμενους και τα αποτελέσματα των εξετάσεων να αναρτιούνται ηλεκτρονικά.
 5. Αποκλειστικά Ενιαία Δημόσια και Δωρεάν Ανώτατη Ναυτική Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση ενταγμένη στο Υπουργείο Παιδείας, Ισοτιμία των διπλωμάτων μας με τα αντίστοιχα της στεριάς καθώς και η Αποστρατικοποίηση των ΑΕΝ και του ΚΕΣΕΝ.
 6. Κατάργηση των ωρομίσθιων καθηγητών, πρόσληψη καθηγητών και Ναυτοδιδασκάλων, με σταθερή μόνιμη σχέση εργασίας και αξιοκρατικά κριτήρια, μετεκπαίδευσης τους με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας των μετεκπαιδευομένων είναι κριτήριο αξιολόγησης του εκπαιδευτή και του εκπαιδευτικού συστήματος.
 7. Κατάργηση του ορίου μαθημάτων στις εμβόλιμες εξεταστικές περιόδους. Διεξαγωγή εμβόλιμης εξεταστικής αμέσως μετά την ολοκλήρωση του κύκλου του Καλοκαιριού. Κατάργηση της πενταετίας που χρειάζεται για την ολοκλήρωση των κύκλων.
 8. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας να μεριμνήσουν για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων στην κατάθεση και έκδοση των πιστοποιητικών από τους συναδέλφους.
 9. Να επανέλθει η καταβολή του επιδόματος όπως γινόταν από το ΚΕΣΕΝ, με την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου και αύξηση του στο 80% του βασικού μισθού του αντίστοιχου διπλώματος.
 10. Κατάργηση του Π.Δ 141/2014 και των νόμων 3153/2003, 3450/2006 (ΝΕΚΕ) για την ιδιωτικοποίηση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης.
 11. Να ασφαλίζονται στο ΝΑΤ όλοι οι Μετεκπαιδευόμενοι στο ΚΕΣΕΝ και οι εισφορές να καλύπτονται από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).
 12. Δωρεάν στέγαση των μετεκπαιδευόμενων από την επαρχία στην Εστία Ναυτικών και επίδομα στέγασης για όσους δεν μπορεί να καλύψει καθώς και Μειωμένα εισιτήρια μετακίνησης στον μόνιμο τόπο διαμονής τους σε όλα τα μέσα μεταφοράς.
 13. Κατάργηση των αντεργατικών νόμων 2687/1953, του Ε.Κ 3577/1992, 4150/2013, 4714/2020 κά
 14. Κατάργηση της άδικης/υψηλής φορολογίας των ναυτεργατών.
 15. Κάλυψη των ελλειμμάτων του ΝΑΤ/ΕΦΚΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό, που δημιουργούνται από την «μαύρη» ανασφάλιστη εργασία, σύμφωνα με την πρόταση της ΠΕΜΕΝ να ναυτολογούνται στα πλοία που ανήκουν στο ν.27/1975 όλοι οι ναυτεργάτες μέσω ΓΕΝΕ με Συλλογική Σύμβαση και Κοινωνική Ασφάλιση, κατάργηση των χαριστικών πράξεων και επιδοτήσεων των εφοπλιστών και την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΝΑΤ.
 16. Να σταματήσει η λεηλασία της ακίνητης περιουσίας του ΝΑΤ. Να αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία του ΝΑΤ και των άλλων κεφαλαίων που εποπτεύονται από το ΝΑΤ σύμφωνα με τις προτάσεις της ΠΕΜΕΝ.
 17. Να καταργηθούν οι διακρατικές συμφωνίες που αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά από χώρες όπως Φιλιππίνες, Ινδονησία, Μαλαισία, Γκάνα, Αίγυπτο, Πακιστάν και άλλες.
 18. Έλεγχος των οικονομικών του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) και πραγματοποίησης ισολογισμών του.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ
Related news